echo $theme;
Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Hacı Ahmet Semt Konağı

Hacı Ahmet Semt Konağı

26 Eylül 2016 Pazartesi
Bize bir olmanın, millet olmanın ruhunu aşılayan mahallelerimiz, şimdi, yirmi-otuz katlı binalarda birbirini tanımayan insanlarla yaşanan ve hızla tüketilen...

Beyoğlu'nun en eski mahallelerinden biri olan Dolapdere semtinin sol yakasında, İstiklal ve Yenişehir Mahallelerine hizmet vermekte olan Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı Hacıahmet Semt Konağı, dayanışma, dostluk ve yardımlaşma kültürümüzün devamını sağlamak amacıyla çalışmakta.

Beyoğlu Belediyesi'nin 12. semt konağı olan Hacı ahmet Semt Konağı, eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden aşevine kadar pek çok hizmeti sağlamak üzere, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alanda 4 katlı bir bina olarak inşa edilmiş. Eski ile yeni mimariyi birleştirmenin kusursuz bir örneğini teşkil edecek şekilde ahşap cepheli ve her katı farklı bir özellik taşıyacak biçimde tasarlanmış.

Hacı Osman Semt KonağıBinanın bodrum katında yardıma muhtaç insanlara hizmet vermek üzere tasarlanmış mutfak ve aşevi, zemin katta mahallede yaşayanların her türlü sağlık sorununa çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş, 6 muayene odası ve sağlık donatılarıyla desteklenmiş sağlık ocağı, birinci katta geleceğimiz olan çocuklarımızın örgün eğitime ilk adımlarını atacakları anaokulu, ikinci katta kişisel gelişime ve okul eğitimine destek amacıyla kullanılması planlanan üç derslik ve yönetici odasından oluşan eğitim katı, bir üst katta ise çok amaçlı bir salonu bulunuyor.

Konak ve arsası da dâhil olmak üzere yaklaşık 1350 metrekare içerisine PTT, muhtarlık binası ufak bir amfi tiyatro ile büyük bir park da yapılmış. Semt sakinlerinin eğitim, sağlık, yeme-içme ve kültür hizmetlerini karşılayan konak, tamamen ahşap mimarisi ve planıyla konak özellikleri taşırken akıllı binaların koruma sistemlerine de sahip.

Hacı Osman Semt KonağıSemt Konakları'nın vizyonunda bulunan ve Hacı Ahmet Semt Konağı'nda da yürütülen meslek edindirme programlan, hobi ve kişisel gelişim programlan, okul eğitimine destek programlan, bilinçlendirme çalışmaları ve anaokulları gibi eğitim faaliyetleri önce halkı bilinçlendirme ve eğitim düzeyinin arttırılması hedeflenmekte. Semt Konağı'nda kadınlara yönelik pek çok kurs açılmakta ve kadınlarımız, sosyal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla daha donanımlı hale getirilmekte.

Hacı Ahmet Semt Konağı'nda bulunan sağlık ocağı ile mahalle halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi sağlanıyor. Sağlık ocağında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, teşhis tedavi, iyileştirme ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı hizmetleri verilmesi amaçlanıyor.

Hacı Osman Semt KonağıBeyoğlu'nda bulunan diğer semt konaklarında olduğu gibi Hacıahmet Semt Konağı'nda da yer alan aşevi, yoksul ve muhtaç insanlara yardım edilmesini sağlarken farklı bir misyonu da üstlenerek çocuklarımızın tıpkı bizler gibi insani değerlerle büyümesini, ülke olma, bir kültürü paylaşma ve ahlaki değerlerin gelişimine destek olma bilincini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca, Hacı Ahmet Semt Konağı'nda özellikle kadın ve çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla festivaller, konserler, geziler, sinema ve tiyatro etkinlikleri organize edilmesi amaçlanıyor.

Semt Konağı, İstanbul gibi dünya kültür başkentlerinden birinde yaşayan halkın sosyal ve kültürel faaliyetlere daha kolay katılımını sağlamak için yapılmış bir sosyal tesis olma misyonunu üstlenmekte. Beyoğlu Belediyesi, ilçeye hizmet vermek amacıyla oluşturduğu Örnek tepe, Bademlik, Kadım Ahmet, Tophane, Dolapdere, Yenişehir, Okmeydanı, Kasımpaşa ve Aynalıkavak Semt Konakları'nda birbirinden farklı çok sayıda hizmet birimi bulundurmakta. Bu kapsamda, semt konaklarında eğitim, sağlık, bilinçlendirme, çevresel sürdürülebilirlik, rehberlik, kültür ve sosyal yardımlaşma hizmetlerinin tümü Beyoğlu halkına veriliyor.

Hacı Osman Semt KonağıSemt Konakları, geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşırken aynı zamanda günümüzün gelişen sağlık ve eğitim teknolojilerini, kentli olmanın gerekliliklerini de halka aktarma görevini mükemmel şekilde yerine getiren örnek bir oluşum olmaya devam ediyor.