Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Haydar Ali Yıldız

Mesaj yaz

Lorem ipsum dolor sit amet

13/03/2019 - 10:30

Lorem ipsum dolor

13/03/2019 - 10:30

Tanzimat döneminin karakterine uygun olarak, batılı şehircilik anlayışı uygulamasının ilk örneği Beyoğlu'nda başlatıldı. Burası bölgenin tarihi, coğrafyası, etnik ve kültürel özelliği ile batılılaşma için bir başlangıç noktası olabilirdi. Bunun için de işe reformlarla başlamak gerekiyordu. Beyoğlu limanıylarıhtımıylaHaliç'iyle ticaret merkezi olarak dünyaya açılan bir pencereydi. Bu özelliği yanında, Başkent'e ve Boğaz'a hakim oluşu tüm yabancı elçilikleri bünyesine çekmişti. Yöre halkı, zengin ve batıya açıktı.

Reformlar 28 Aralık 1857 tarihli "6. Daire-i Belediye Nizamatı" ve 7 Haziran 1858 tarihli "Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi" nizamnameleriyle başladı. İstanbul, 14 belediye dairesine ayrıldı. Beyoğlu, ilk uygulama olmasına rağmen buraya "6. Daire" denildi. Bu adı almasının nedeni, Paris'te "Sixeme arrondıssement" (6. Bölge) diye bilinen Belediye biriminin kentin en mamur bölgesi olmasıydı. 6. Dairenin amaçları ticareti düzenlemek ve Avrupai kent hizmetlerini getirmekti.

6. Daire kurulunca başına Mehmet Kamil Bey getirildi. Kendisi Başhariciye teşrifatçısı olarak yabancılarla ve diplomatik misyonla ilişki içindeydi. Sokakların temizlenmesi, düzenlenmesi, lağım ve su yollarının yapılması ve diğer bazı hizmetlerin getirilmesi kararı uygulamaya konuldu.

İlk iş olarak Beyoğlu ve Galata'nın kadastro haritaları çizildi. Taksim veTepebaşı'nda umumi bahçeler yapıldı. Bir hastane kuruldu ve sokakların gazyağıyla çalışan fenerlerle aydınlatılması, ilk kez Cadde-i Kebir'de (İstiklal Caddesi) başlatıldı.

1959'daki nizamname ile sokakların temizliği ihaleye verildi. Sokaklar 3 sınıfa ayrıldı. 1. sınıf sokaklar hergün, hatta yazın günde iki kez, 3. sınıf olanlar haftada bir kez süpürülüyordu.

Bahsedilen hizmetler Beyoğlu'nun batılılaşan elit kesimi için geçerliydi. Diğer kısımlar özellikle KasımpaşaPangaltı gibi bölgeler ne temizlik, ne de imar konusunda hiçbir fayda görmediler.

20 Nisan 1924'te Beyoğlu Belediyesi kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Beşiktaş, Şişli, Kemerburgaz'ı da kapsayan Beyoğlu, 1930'da Beşiktaş'ın ayrılması, 1936'da Kemerburgaz'ın Eyüp'e bağlanması, 1954'de Şişli ilçesinin kurulmasıyla bugünkü haline zemin oluşturuldu.

1970'de mahallelere ayrıldı. 1984'e kadar İstanbul Belediyesi'ne bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetilen Beyoğlu, 1984'de Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için çıkartılan "Yerel Yönetimler Kanunu" çerçevesinde yeniden yapılanarak 45 mahalleyi kapsayan "Beyoğlu Belediyesi" mevcut statüsünü almıştır.

Belediye Binası, Şişhane Meydanı'nda, Yolcuzade İskender, Meşrutiyet ve İlk Belediye Caddelerinin birleşme noktasındadır. Bina Edouard Blacque Bey'in ilk reisliği döneminde (1879-1883) inşa edilmiştir. Mimarı İstanbul'a başka eserler de kazandırmış olan İtalyan kökenli Barborini'dir. Haliçve tarihi yarımada manzarasına hakim olan yapı, önemli işleviyle semte de adını vermiş, Meşrutiyet Caddesi'nin başlangıcı "Daire" olarak anılmıştır. Bina 1960'lı yıllarda kaymakamlık olarak kullanılırken tekrar belediye şube müdürlüğü yapılmış, 1984'te Beyoğlu Belediye Başkanlığı olmuştur.

Dik eğimli bir parselde yer alan yapı, Şişhane Meydanı'ndan merdivenlerle ulaşılan yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiştir.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN

2004 -

1967 yılında Kasımpaşa'da doğdu. Halen bu bölgede ikamet etmektedir. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyündendir.

İlköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde tamamladı.

Öğrenimine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti.  1992 yılında bu okuldan mezun oldu.  Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans üstü eğitimini tamamladı. Tunus’ta Arapça, İngiltere’de İngilizce dil eğitimi programlarına katıldı.

Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı. Uluslararası organizasyon deneyimi kazandı. Mesleki yaşamına turizm sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yönetici olarak devam etti. Genel Müdürlük yaptı. Sistem kurma, teknolojinin imkanları ile sistem çalıştırma tecrübesini bu dönemde kazandı.

Sonuç odaklı çalışma perspektifini uluslararası organizasyon tecrübesiyle geliştirdi. Kişi odaklı hizmet, müşteri memnuniyeti, toplam kalite ve hizmetin sürekliliğini sağlamaya odaklanan bir çalışma modeli oluşturdu.

Siyasal ve Sosyal Faaliyetleri 
Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti’nin kuruluşuyla başladı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti’den Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. %40 oyla Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.

Belediye Başkanlığı’nın birinci döneminde; Beyoğlu’nda faaliyet gösteren 185 sivil toplum kuruluşunu aktif olarak yönetime katmak amacıyla Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi’ni kurdu. Paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda sosyal proje gerçekleştirdi.

 

 

 

 

Eserleri ve Projeleri

Belediye Başkanlığı’nda özgün projelere imza attı. Kültür Sanat ve Turizm konularını Beyoğlu’nu geliştirecek ana endüstriler olarak belirledi. Beyoğlu’na bu endüstriler etrafında yeni bir vizyon kazandırdı. Bu vizyonun gerektirdiği insan kaynaklarının yetişmesi için özel projeler geliştirdi. Kocaeli Kefken’de 40 dönümlük orman arazisinde yer alan “Kefken Çevre ve Yaz Kampı”nı Beyoğlu’na kazandırarak, Beyoğlu’nun sınırlarını Karadeniz kıyılarına kadar genişletti.

12 yılda 60 bin öğrencinin, 21 ülkeden 1511 yabancı öğrencinin katıldığı 1 haftalık kamp sayesinde, Beyoğlu’nda öğrenim gören gençlerin kişisel gelişim, tiyatro, müzik, folklor, resim, spor gibi branşlarda eğitim almasını sağlayarak yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerine zemin oluşturdu.

Gençlerimizin dünyaya entegrasyonunu sağlamak ve gelecek planlarını oluşturmalarına yardım etmek için, yol gösterici pek çok projeye imza attı. Kültürlü, donanımlı, entellektüel birikimi olan, düşünen, üreten, sosyal ve nitelikli gençler yetiştirmek için, Şişhane’de ve Okmeydanı’nda kişisel gelişim ve hobi kursları başta olmak üzere, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü Gençlik Merkezleri açtı. Gençlerin yaşadıkları kenti yakından tanımaları ve aidiyet hissetmeleri için, her eğitim sezonunda 10 bine yakın öğrencinin katıldığı Pasaport Programı Kültür Gezisi projesini ortaya koydu. Bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetişmesi için, ilçenin geneline yayılmış tesislerde çocuklar için spor okulları açtı. Gençlerin yeni kültürler tanımaları, uluslar arası platformda kendilerini ifade edebilmeleri ve dünya insanı olmaları için “Beyoğlu Gençleri Dünyayı Dolaşıyor” Projesini hayata geçirdi. Bu proje ile 1760 genç, yurtdışı ve şehirdışı deneyimi yaşadı.

Kentin tüm verilerini ve arşivini dijital ortama taşıdı.Belediyeyi 24 saat hizmet verme esasıyla yeniden yapılandırdı. Bilge Şehir Beyoğlu projesiyle denetlenebilirliği artırdı, bürokrasiyi azalttı. Bu proje çerçevesinde kurulan ve 24 saat hizmet veren “İletişim Merkezi” ve “Resepsiyon” uygulamaları pek çok belediye tarafından örnek alındı.Bilgi ve iletişim teknolojilerini şehir yönetiminin hizmetine sunduğu çalışmalarıyla Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)’nin “e-belediyecilik özel başarı ödülü”ne (2007), layık görüldü.

İstanbul’un merkezinde kaderine terk edilmiş onlarca sokakta yaptığı aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Terk edilmiş sokaklar kültür-sanat ve turizm alanları olarak yaşama döndü. Başkanlığı döneminde Yeşilçam Ödülleri, Kültürler Arası Sanat Diyalogları, Altıneller Festivali, Sahaf Festivali ve Antikacılar Festivali projeleriyle turizm ve kültür endüstrisinin gelişmesine büyük katkı sağladı. “Tarlabaşı” bölgesini ihya etmek amacıyla “Tarlabaşı Yenileniyor” projesini başlattı. Tarlabaşı 360 projesi,  Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde Avrupa'nın 6 önemli projesi arasından "Kentsel Yenileme" kategorisinde birincilik ödülü kazandı. (2013)

Kanuni düzenleme, teşvik ve rehberliğiyle; Şişhane, Asmalı Mescit, Galata, Talimhane gibi bölgelerde yaklaşık 10 bin 500 bina restore edildi. Bir zamanlar terk edilmiş olan bu bölgeler yeniden cazibe merkezi haline geldi. Bu çalışmaları neticesinde Tour Expi üyesi turizm operatörleri tarafından “En iyi Turizm Bölgesi’’ ödülüne layık görüldü. (Berlin 2010)

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlamak amacıyla kurduğu “Sosyal Market” sosyal yardıma yeni bir kimlik kazandırdı. Bu projeyle, 5 bin 500 yoksulaile kendilerine tahsis edilmiş kredi kartlarıyla alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Proje Dünya e-Devletler Organizasyonu’nda (We-Go) Sosyal Kart ve Gıda Bankacılığı Projesi, “sosyal hizmetler kategorisi”nde “En güvenilir, en umut vaat eden proje” seçildi.

Bulundukları mahallelerin sağlık, eğitim, kültür, sanat merkezi olarak dizayn edilen Semt Konaklarının sayısını 14’e yükseltti. Her yıl yaklaşık 16 bin kişinin eğitim gördüğü ve hizmet aldığı Semt Konakları, mahallede yaşayan, genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimin ortak buluşma ve kaynaşma mekânı oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2008 yılında bizzat kendisi tarafından hizmete açılan “Turabibaba Kütüphanesi” kısa sürede 13.000 üye sayısına ulaştı. Hizmete başladığından bu yana 450 bin kişinin hizmet aldığı bir eğitim-kültür yuvası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi tarafından 2011 yılında örnek kütüphane seçildi ve “Halkla İlişkiler Alanında” en iyi kütüphane ödülü, ayrıca 2014 yılında da yaşam ve cazibe merkezi olduğu için  “Kütüphane Dostu” ödülü aldı. 2014 - 2015 yıllarında İstanbul genelinde çocuk ve genç yaş gruplarında yılın okuyucuları, Turabibaba Kütüphanesi üyeleri arasından seçildi.

Doğduğu ve büyüdüğü, İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu’nda başarılı bir yönetim sergileyen Demircan, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi.%38 oy oranı ile en yakın rakibinden %12’lik farkla ikinci dönem Beyoğlu Belediye Başkanı oldu.

Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi’nde yerel yönetimlerde “Liderlik” dersleri verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kültür Kenti Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen “Marka Şehirler Akademisi Yüksek Lisans Programı”nda yerel yönetimlere marka yöneticiler yetiştirmek için dersler vermektedir. Yurt içinde ve yurt dışında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Restorasyon Uygulamaları, Şehir Planlaması, Kamuda Bilişim Teknolojisi Uygulamaları gibi konularda pek çok konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Sınırlarında pek çok konsolosluk ve yabancı kültür merkezine ev sahipliği yapan Beyoğlu’nun konumuna uygun olarak dış ilişkiler alanına özel önem verdi. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesinin Euro Cities, UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Teşkilatı-Üye), COPPEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel işbirliği Komitesi-Üye), ATO (Arab Town Organization-Gözlemci Üye) kuruluşlarına üye olmasını ve aktif görevler almasını sağladı.

Demircan, 2014 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez aday gösterilirken yine en yakın rakibinden yüzde 13’lik bir farkla yeni başkanlık dönemine başladı.

Beyoğlu Belediyesi’nin, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit Han döneminde yapılan 158 yıllık tarihi başkanlık binasını restore etti. 7 Haziran 1858 tarihinde “6. Daire” adıyla kurulan tarihimizdeki ilk belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binası restorasyonu, koruma ve işlevlendirme çalışmaları üç yılda tamamlandı. Tanzimat Dönemi’nden kalan ve aslına uygun modern çağın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde restore edilen başkanlık binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Okmeydanı’nda 50 yıldır devam eden tapu sorununu çözüme kavuşturdu.

Halen Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı olan Demircan, aynı zamanda Sosyal Market Vakfı ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürütmektedir.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ferda Hanımla 1996’da evlenen Ahmet Misbah Demircan; Zeynep, Rana ve Neva’nın babasıdır.