Haydar Ali Yıldız

Mesaj yaz

Lorem ipsum dolor sit amet

13/03/2019 - 10:30

Lorem ipsum dolor

13/03/2019 - 10:30

Tanzimat döneminin karakterine uygun olarak, batılı şehircilik anlayışı uygulamasının ilk örneği Beyoğlu'nda başlatıldı. Burası bölgenin tarihi, coğrafyası, etnik ve kültürel özelliği ile batılılaşma için bir başlangıç noktası olabilirdi. Bunun için de işe reformlarla başlamak gerekiyordu. Beyoğlu limanıylarıhtımıylaHaliç'iyle ticaret merkezi olarak dünyaya açılan bir pencereydi. Bu özelliği yanında, Başkent'e ve Boğaz'a hakim oluşu tüm yabancı elçilikleri bünyesine çekmişti. Yöre halkı, zengin ve batıya açıktı.

Reformlar 28 Aralık 1857 tarihli "6. Daire-i Belediye Nizamatı" ve 7 Haziran 1858 tarihli "Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi" nizamnameleriyle başladı. İstanbul, 14 belediye dairesine ayrıldı. Beyoğlu, ilk uygulama olmasına rağmen buraya "6. Daire" denildi. Bu adı almasının nedeni, Paris'te "Sixeme arrondıssement" (6. Bölge) diye bilinen Belediye biriminin kentin en mamur bölgesi olmasıydı. 6. Dairenin amaçları ticareti düzenlemek ve Avrupai kent hizmetlerini getirmekti.

6. Daire kurulunca başına Mehmet Kamil Bey getirildi. Kendisi Başhariciye teşrifatçısı olarak yabancılarla ve diplomatik misyonla ilişki içindeydi. Sokakların temizlenmesi, düzenlenmesi, lağım ve su yollarının yapılması ve diğer bazı hizmetlerin getirilmesi kararı uygulamaya konuldu.

İlk iş olarak Beyoğlu ve Galata'nın kadastro haritaları çizildi. Taksim veTepebaşı'nda umumi bahçeler yapıldı. Bir hastane kuruldu ve sokakların gazyağıyla çalışan fenerlerle aydınlatılması, ilk kez Cadde-i Kebir'de (İstiklal Caddesi) başlatıldı.

1959'daki nizamname ile sokakların temizliği ihaleye verildi. Sokaklar 3 sınıfa ayrıldı. 1. sınıf sokaklar hergün, hatta yazın günde iki kez, 3. sınıf olanlar haftada bir kez süpürülüyordu.

Bahsedilen hizmetler Beyoğlu'nun batılılaşan elit kesimi için geçerliydi. Diğer kısımlar özellikle KasımpaşaPangaltı gibi bölgeler ne temizlik, ne de imar konusunda hiçbir fayda görmediler.

20 Nisan 1924'te Beyoğlu Belediyesi kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Beşiktaş, Şişli, Kemerburgaz'ı da kapsayan Beyoğlu, 1930'da Beşiktaş'ın ayrılması, 1936'da Kemerburgaz'ın Eyüp'e bağlanması, 1954'de Şişli ilçesinin kurulmasıyla bugünkü haline zemin oluşturuldu.

1970'de mahallelere ayrıldı. 1984'e kadar İstanbul Belediyesi'ne bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetilen Beyoğlu, 1984'de Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için çıkartılan "Yerel Yönetimler Kanunu" çerçevesinde yeniden yapılanarak 45 mahalleyi kapsayan "Beyoğlu Belediyesi" mevcut statüsünü almıştır.

Belediye Binası, Şişhane Meydanı'nda, Yolcuzade İskender, Meşrutiyet ve İlk Belediye Caddelerinin birleşme noktasındadır. Bina Edouard Blacque Bey'in ilk reisliği döneminde (1879-1883) inşa edilmiştir. Mimarı İstanbul'a başka eserler de kazandırmış olan İtalyan kökenli Barborini'dir. Haliçve tarihi yarımada manzarasına hakim olan yapı, önemli işleviyle semte de adını vermiş, Meşrutiyet Caddesi'nin başlangıcı "Daire" olarak anılmıştır. Bina 1960'lı yıllarda kaymakamlık olarak kullanılırken tekrar belediye şube müdürlüğü yapılmış, 1984'te Beyoğlu Belediye Başkanlığı olmuştur.

Dik eğimli bir parselde yer alan yapı, Şişhane Meydanı'ndan merdivenlerle ulaşılan yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiştir.

ALİ RIZA BEY

1869 - 1870

1870’da İstanbul Vaniköy’de doğdu. 
Babası, Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi’dir.
1856’da Viyana Sefareti başkatipliğine, daha sonra Berlin Sefareti müsteşarlığına tayin edilen Ali Rıza Bey, Berlin dönüşünde 6. Belediye Dairesi Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı ve Mayıs 1869 -1870 tarihleri arasında da 6. Daire-i Belediye reisliği görevini yürüttü.
1871’de Nafia Müşteşarlığı’na atanan Ali Rıza Bey aynı yıl Şehremini oldu. 
Bir süre de Hariciye’de çalıştıktan sonra Şura-yı Devlet üyeliğine getirildi ve Meclis-i Mebusan’ın açılışında ayan üyesi oldu.
Meclisin dağıtılması üzerine sürgün edilen Ali Rıza Bey, Konya’da sürgündeyken 1886 yılında Ilgın Kaplıcaları’nda vefat etti.

Dönemi: Mayıs 1869 - Aralık 1870
4 Mayıs 1869 - 6. Daire tarafından susuzluğa karşı önlemler içeren bir duyuru yayınlandı; buna göre, Galata ve Pera’daki çeşmelerin akar duruma getirileceği, bu çeşmelerden haftanın hangi günlerinde su alınabileceği duyuruldu.
12 Haziran 1869 - 6. Daire, Azapkapı’dan geçerek tarihi yarımadayı Maslak’a bağlayan su hattı tamamlandı, Galata meydan çeşmesinden su verilmeye başlandı.
24 Haziran 1869 - 6. Daire-i Belediye binası için ihale ilanı yayınlandı.
3 Eylül 1869 - Azapkapı, Galata, Tophane, Beşiktaş arasında atlı tramvaylar işlemeye başladı.
28 Temmuz 1869 - 6. Daire-i Belediye binasının inşaat ihalesi yapıldı.