Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Kasımpaşa'da Taşkızak Tersanesi'nin arkasında yer almaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bir müze olarak kullanılmaktadır.  

Kasr’ın bulunduğu bölgede fetihten sonra bir tersane kurulmuş, 17. yüzyılda genişletilmiş ve buraya "Tersane Has Bahçesi" denilmiştir. Bu bahçede yer alan binalar topluluğu da Tersane Sahilsarayı / Aynalıkavak Sarayı adıyla anılmıştır. Aynalıkavak Kasrı, burada yer alan 6 köşkten günümüze gelen tek örnektir. 

Sultan Il. Ahmet döneminde (1703-1730) yaptırıldığı sanılan Aynalıkavak Kasrı, Sultan III. Selim döneminde (1789-1807), Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa tarafından yeniden düzenlenmiştir. Sultan Il Selim, bu binayı müzik çalışmalar için kullanmıştır. Sultan I. Mahmud döneminde de (1808-1839), yeni düzenlemeler yapılmış ve bina bugünkü görünümünü almıştır. 

1718 yılında imzalanan Pasorofça Anlaşması'ndan sonra Venedik'ten hediye gönderilen aynaların bu sarayda kullanılması ve Divanhane'nin aynalara benzeyen dış cephe bölümleri nedeniyle halk tarafından bu yapıya Aynalısaray / Aynalıkavak Sarayı adı verilmiştir.  

Yapının eğimli yamaçta yer almasından dolayı Haliç'e bakan cephesi üç katlı, diğer cephesi ise iki katlıdır. 

Alt katta hizmet odaları, üst katta ise salonlar yer almaktadır. Harem bölümünde dört oda bulunur. Divanhane bölümü iç eyvanlı, arz odalı ve kubbeyle örtülüdür. Selamlık bölümünde bol miktarda bezemeler dikkati çeker. Yapı aynı zamanda duvarlardaki yazıtları, alçı şebekeli pencereleri, Sultan III. Selim tuğralı iç bezemeleri ile 18. yüzyıl Osmanlı mimarlık yapıtlarının en güzel örneklerinden biridir. 

Aynalıkavak Kasrı, 1984 yılından sonra çağdaş düzenlemeler yapılarak müze olarak ziyarete açılmıştır. Zemin katında Türk çalgılarının tanıtımını amaçlayan bir sergi oluşturulmuştur. Bu sergi aynı zamanda ilerde kurulacak olan Türk Müziği Araştırma ve Çalgı Müzesinin temelini teşkil edecektir