Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

 

 

Tanzimat döneminin karakterine uygun olarak, batılı şehircilik anlayışı uygulamasının ilk örneği Beyoğlu'nda başlatıldı. Burası bölgenin tarihi, coğrafyası, etnik ve kültürel özelliği ile batılılaşma için bir başlangıç noktası olabilirdi. Bunun için de işe reformlarla başlamak gerekiyordu. Beyoğlu limanıylarıhtımıylaHaliç'iyle ticaret merkezi olarak dünyaya açılan bir pencereydi. Bu özelliği yanında, Başkent'e ve Boğaz'a hakim oluşu tüm yabancı elçilikleri bünyesine çekmişti. Yöre halkı, zengin ve batıya açıktı.

Reformlar 28 Aralık 1857 tarihli "6. Daire-i Belediye Nizamatı" ve 7 Haziran 1858 tarihli "Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi" nizamnameleriyle başladı. İstanbul, 14 belediye dairesine ayrıldı. Beyoğlu, ilk uygulama olmasına rağmen buraya "6. Daire" denildi. Bu adı almasının nedeni, Paris'te "Sixeme arrondıssement" (6. Bölge) diye bilinen Belediye biriminin kentin en mamur bölgesi olmasıydı. 6. Dairenin amaçları ticareti düzenlemek ve Avrupai kent hizmetlerini getirmekti.

6. Daire kurulunca başına Mehmet Kamil Bey getirildi. Kendisi Başhariciye teşrifatçısı olarak yabancılarla ve diplomatik misyonla ilişki içindeydi. Sokakların temizlenmesi, düzenlenmesi, lağım ve su yollarının yapılması ve diğer bazı hizmetlerin getirilmesi kararı uygulamaya konuldu.

İlk iş olarak Beyoğlu ve Galata'nın kadastro haritaları çizildi. Taksim veTepebaşı'nda umumi bahçeler yapıldı. Bir hastane kuruldu ve sokakların gazyağıyla çalışan fenerlerle aydınlatılması, ilk kez Cadde-i Kebir'de (İstiklal Caddesi) başlatıldı.

1959'daki nizamname ile sokakların temizliği ihaleye verildi. Sokaklar 3 sınıfa ayrıldı. 1. sınıf sokaklar hergün, hatta yazın günde iki kez, 3. sınıf olanlar haftada bir kez süpürülüyordu.

Bahsedilen hizmetler Beyoğlu'nun batılılaşan elit kesimi için geçerliydi. Diğer kısımlar özellikle KasımpaşaPangaltı gibi bölgeler ne temizlik, ne de imar konusunda hiçbir fayda görmediler.

20 Nisan 1924'te Beyoğlu Belediyesi kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Beşiktaş, Şişli, Kemerburgaz'ı da kapsayan Beyoğlu, 1930'da Beşiktaş'ın ayrılması, 1936'da Kemerburgaz'ın Eyüp'e bağlanması, 1954'de Şişli ilçesinin kurulmasıyla bugünkü haline zemin oluşturuldu.

1970'de mahallelere ayrıldı. 1984'e kadar İstanbul Belediyesi'ne bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetilen Beyoğlu, 1984'de Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için çıkartılan "Yerel Yönetimler Kanunu" çerçevesinde yeniden yapılanarak 45 mahalleyi kapsayan "Beyoğlu Belediyesi" mevcut statüsünü almıştır.

Belediye Binası, Şişhane Meydanı'nda, Yolcuzade İskender, Meşrutiyet ve İlk Belediye Caddelerinin birleşme noktasındadır. Bina Edouard Blacque Bey'in ilk reisliği döneminde (1879-1883) inşa edilmiştir. Mimarı İstanbul'a başka eserler de kazandırmış olan İtalyan kökenli Barborini'dir. Haliçve tarihi yarımada manzarasına hakim olan yapı, önemli işleviyle semte de adını vermiş, Meşrutiyet Caddesi'nin başlangıcı "Daire" olarak anılmıştır. Bina 1960'lı yıllarda kaymakamlık olarak kullanılırken tekrar belediye şube müdürlüğü yapılmış, 1984'te Beyoğlu Belediye Başkanlığı olmuştur.

Dik eğimli bir parselde yer alan yapı, Şişhane Meydanı'ndan merdivenlerle ulaşılan yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiştir. 

Erol Okten 11 ay önce

3DTur İle Belediyemizi gezebilirsiniz

melike1 1 yıl önce

Teşekkürler Beyoğlu

melike1 1 yıl önce

Halkını düşünen belediye

melike1 1 yıl önce

ghj

resim

Esma-İ Hüsna Koleksiyonu Sergisi

2019-05-10
18:00

Kültür ve sanatın merkezi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu, 2019 yılı geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Klasik Sanatlar Derneği’nin çok önemli sergisine ev sahipliği yapacak!

Atalarımızdan intikal eden, uluslararası alanda Anadolu’nun Sanatları olarak da bilinen,  Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Katı', Cilt, Çini, Kalemişi, Edirnekari, Kakma, Naht, Halı, Kilim, Seramik, Kündekari gibi Klasik Sanatların,  aslına uygun bir şekilde eğitimlerini yaparak muhafaza edip korumaya, yaşatmaya bu mükemmel sanat mirasımızı nitelikli olarak gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktadır.
Klasik sanatlarımızdan Hüsn-i Hat ve Ebrû’nun muhteşem birlikteliğiyle oluşan Esma-i Hüsna sergisinde; ülkemizin en önemli ebru sanatkarlarından olan Hikmet Barutçugil ve ülkemizin en önemli hattatlarından Ahmet Zeki Yavaş’ın eserlerinden oluşan koleksiyon sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Bu sergi, Ramazan etkinliklerinde zengin içeriği, muhteva ve sanatkar sayısı bakımından büyük katılımlı olarak gerçekleştirilecektir.

Sergimiz, 10 Mayıs-15 Haziran 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilinir.

Yer: Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu

Adres: Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:121 Şişhane/İstanbul

resim

Beyoğlu'nda Bir Hoş Sada Sergisi

2019-03-22
18:30

Bir şehrin 15. yüzyılda başlayan hikayesini bir sergiyle anlatmaya çalışmak zor bir iş.
Hele hele bir sergi, Beyoğlu’nu anlatmaya talipse bu olsa olsa cür’et olabilir.
Karacaoğlan “Kim var imiş, biz burada yoğ iken” diyor. 
Sergi; biz burada yoğ iken kimlerin olduğunu; bir, iz bir eser, bir hatıra…
Kısaca Beyoğlu’nda bir hoş sadâ bırakanların izini sürüyor.

Ziyaretçilerini zaman ve mekan içinde kısa bir yolculuğa davet ederken;
dünün, bugünün ve yarının Beyoğlu’nda yaşıt olduğunu gözler önüne seriyor. 
Fatih’in yadigarı Okmeydanı, serginin cümle kapısı. Oradan başlıyor serüven. 
Yavaş yavaş ilerledikçe 2. Beyazıt Han’ın yadigarı, 
Galata Mevlevihanesi’nde soluk alıyorsunuz. 
Mevlana’nın kandili yüzyıllardır burada yanıyor.

Kimler yok ki Beyoğlu’nda bir hoş sadâ bırakanlar arasında:
3. Selim’den, EduardaBlacque’ye, 2. Abdülhamit Han’dan Donizetti Paşa’ya;
Şehzade Cihangir’den, Mimar Vallaury’e, Itri’den Abraham Paşa’ya, 
Fossati Kardeşlerden, Ara Güler’e… 
Beyoğlu, göğüste bir ömür taşınan bir nişan oluyor.

Dün ve bugünden var, gelecekten de izler var. Osmanlı Donanmasının sığınağı Haliç’in,
Galataport’un, Tarlabaşı’nın, güngörmüş mimari eserlerin geleceğinden de kesitler sunuyor. 
Emek’in, Nevizade’nin, Çiçek Pasajı’nın arasından geçiyor karşınıza Narmanlı Han çıkıyor. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ve siyah kedisiyle burada göz göze gelmek güzel.

Üç kapılı bir Han Beyoğlu. Bazen veda, bazen vuslat, bazen özlem. 
Kulağınıza zaman zaman Itri’den segah besteler, 
Donizetti’den Mecidiye Marşı çalınırsa, şaşırmayınız. 
Sesler ve notalar da var serginin içinde.

Zaman ve mekan içinde yolculuk yaparken, Beyoğlu’nun 161 yıllık tarihinde 
iz bırakan belediye başkanlarına da şöyle bir selam verebilirsiniz.

Sergi Açılış: 22 Mart Cuma Saat:18.00
Sergi Takvimi: 22 Mart-15 Nisan 2019
Yer: Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu