Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Orijinal adı Kulekapı Mevlevihanesi olan Galata Mevlevihanesi ,İstanbul’un fethinden sonra 1491 yılında Osmanlı’nın yeni başkentinde kurulan ikinci Mevlevi tekkesidir.

Ağaçlarla kaplı bu ıssız yeri ,Sultan II.Beyazid bostancıbaşılık ve beylerbeylik yapan İskender Paşa’ya verir, o da burada bir av çiftliği kurar . Mevlana’nın torunlarından Sema-i Mehmet Dede ,paşadan arazisinin bir bölümünü Mevlevi dergahı yapmak için ister.İskender Paşa da bu dileği kabul eder ve Galata Mevlevihanesi’nin yapımına başlanır.Galata Mevlevihanesi ,kuruluşundan kısa bir süre sonra halveti zaviyesine dönüşür;

17.yüzyıl başlarında Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin kurucusu Sırrı Abdi Dede’nin çabalarıyla yeniden Mevlevihane haline getirilir.Mevlevihane 1975 yılında halkın ziyaretine açılmıştır.Her ayın ikinci ve son Cuma günleri düzenlenen gösterileri ile geçmişle günümüz arasındaki bağı devam ettirir.