Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Beyoğlu ilçesi Fındıklı semtinde, Meclis-i Mebusan Caddesi, Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nin bahçesine ait arsa üzerinde yer almaktadır7. Mektep, Padişah III. Osman'ın eşi Zevkî Kadın tarafından, çeşme ile birlikte bir hayır eseri olarak inşa edilmiştir. 

Yapının ana giriş kapısı, ana yola bakan ve çeşmenin de yer aldığı cephe üzerindedir. Günümüzde kullanılmayan bu iki kanatlı kapının yerine, kuzey cephesinde bulunan taş söveli kapı kullanılmaktadır. 

İki katlı olan mektebin beden duvarları bir sıra tas, üç sıra tuğla olmak üzere almaşık teknikte örülmüştür. Binanın kullanılan ve kullanılmayan her iki giriş kapısı altta aynı koridora açılır. Bu koridordan başka alt katta su haznesi, üst kattaki dersliğe çıkan merdiven ve servisler bulunmaktadır. Üst katta ise bir koridor ve büyük derslik odası yer almaktadır. Aynalı tonozla örtülü olan derslik salonunun giriş bölümü, iki mermer sütun ile ayrılmıştır. Dersliğin giriş bölümünde alçı yaşmaklı bir ocak bulunur. 

Binanın yola bakan cephesinde üst kata açılan alçı şebekeli dört pencere vardır. Kuzey cephesinde ise, altlı üstlü dörder pencere yer alır. Aydınlık olarak kullanılan üst pencereler alçı şebekeli, alt sıradakiler ise demir parmaklıdır. Bu cephenin zemin katında, günümüzde giriş olarak kullanılan kapıdan başka, iç koridora açılan demir parmaklıklı bir küçük pencere de bulunmaktadır.