Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

BEYOĞLU SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ VAKFI

1866'da ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Bedros Bey Mısırlıyan'ın bağışları ile inşa edilmiştir. Bütün servetini, yeni bir kilise, bir episkopos malikânesi ve rahiplerin kalacağı bir mesken inşa ettirmek için kullanmak isteyen Mısırlıyan 1862'de vefat edince, onun bu isteğini kız kardeşleri Lusi ve Sofi Mısırlı hayata geçirir.

Kilise ve diğer binaların yapılacağı yerin arsası Boğos Amira Bilezikçi'ye aitti. Bilezikçi'nin 1838'de Patrikliğe hibe ettiği bu arsada bulunan eski ahşap ev, bazı onarım ve değişikliklerin ardından okul olarak kullanılmaya başlar. 'Frères des écoles chrétiennes' (Hıristiyan Okulları Kardeşleri/Fransız Rahipleri Birliği) adlı kuruluşun yönetiminde, sadece Ermeni gençlere eğitim veren 'Ruhban Okulu', daha sonra 'Lusavoriç' adını almış ve 1863 yılına kadar eğitim faaliyetine devam etmiştir. 1863'te okul binası yıkılır. 15 Kasım 1864 tarihinde alınan fermanla, Mısırlıyan'ın vasiyeti doğrultusunda, kilise, Patrikhane binası ve rahip odaları inşa edilir. Kilise, 6 Kasım 1866'da ibadete açılır. 1870'te Beyoğlu'nda çıkan büyük yangında Patrikhane binası ve müştemilatı mahvolur, fakat Surp Asdvadzadzin Kilisesi –çan kulesi ve locaları hariç– yangından etkilenmez. Binalar 1880-1881 yıllarında, Patrik Andon Hasun tarafından onartılır. Patrikhane, binalar yeniden yapılana kadar, faaliyetine, Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi'nin müştemilatında devam eder.


BEYOĞLU SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ VAKFI'NIN MÜLKLERİ

Vakfın toplam 37 taşınmazının 22'si (%60) mülkiyet sorunu yaşamıştır. Mmülklerin ikisi dışında hepsi, 1936'da bazı Katolik kiliseleri tarafından ortak verilen Apeloğlu Andon beyannamesinde kayıtlıdır. Vakıf, bu beyannamede yer almayan mülkleri 1936'dan daha erken tarihlerde edinmiş, 1936'dan sonra ise herhangi bir mülk edinmemiştir.