Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Beyoğlu ilçesinde, Haliç kıyısında Hasköy'de yer alır. Batısında Kalaycı Bahçesi Sokağı ve kuzeyinde Çançan Sokağı ile çevrelenmiş olan kilise, güneyinde bulunan Baçtar Sokağı'ndaki 2 numaralı yapıdır.

Hasköy Ayia Paraskevi Kilisesi, Bizans döneminden itibaren bulunduğu semte adını vermiş, fetihten sonra da Rumların ibadetine bırakılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra Hıristiyanların yeni kilise inşa etmelerine izin verilmediği görüşünden hareket eden Raymond Janin, bu nedenle kilisenin Bizans döneminden kalmış olduğunu kaydeder. Kiliseden ilk olarak, on altıncı yüzyılın ikinci yarısında 1561 yılında Petrus Gyllius'un bahsettiğini öne süren Janin, bölgenin bu yüzyılda da kilisenin adıyla anıldığını açıklar. Kilise hakkındaki ilk bilgiler, 1577 yılında Stephan Gerlach tarafından aktarılmıştır. Galata'nın dışında Hagia Paraskere köyünde gösterişli olmayan bir kilise ve mezarlıktan söz eden Gerlach, kilise ile aynı adı taşıyan ayazmanın köyün dışında bulunduğunu belirtir. Gerlach, kiliseyi ziyaret ettiği 26 Temmuz 1577 tarihinde, "Azize Paraskevi Günü" olması nedeniyle Türk ve Rum toplumundan çok sayıda kadın ve erkeği bir arada gördüğünü anlatırken, kilisedeki Meryem, İsa ve Parasken ikonaları hakkında da bilgi verir.

Hasköy Ayia Paraskevi Kilisesi, 1583 yılında Rus Çarı adına İstanbul'daki Rum Ortodoks kiliselerinin listesini hazırlayan Tryphon Karabeinikov' un tarihi listesinde, Hagia Paraskeve Khaskioita adıyla yer alırken; 1604 tarihli Antonios Paterakis Listesi'nde Hagia Paraskeve Hasköy adıyla kaydedilmiştir.

İstanbul'a, 1652 yılında gelen Antakya Patriği’nin kâtibi Paulus, kilisenin varlığından söz etmiştir. On yedinci yüzyılın ikinci yansında yaşayan Eremya Çelebi Kömürciyan, kilise ile yakınındaki aynı adı taşıyan ayazmadan bahseder. Kilisenin, on yedinci yüzyılın sonlarında restore edilebilmesi için cemaatin büyük para yardımı sağladığı belirtilir.

Hasköy Ayia Paraskevi Kilisesi, 1692 tarihli kitabesine göre, dönemin Eflak Voyvodasi Konstantin Brankovanos (1654-1714) tarafından inşa ettirilmiş ve Azize Paraskevi adına ithaf edilmiştir.

On sekizinci yüzyılın sonunda Sarkis Sarraf Hovhannesyan, Aya Paraskevi adıyla kaydettiği kiliseyi, Hasköy'deki Papaz İskelesi önünde konumlandırır. Hovhannesyan, kilisenin avlusunda bir mezarlık bulunduğunu, arkasındaki tepede ise aynı adlı ve tatlı suyu olan mucizevi Ayia Paraskevi Ayazması'nın yer aldığını belirtir. Aynı dönemde P. Ğ. İnciciyan, Hasköy'ü kasaba olarak tanıtırken, buradaki kiliseyi Ay’ Paraskevi adıyla niteler ve yapının bulunduğu avluda yer alan mezarlıktan söz eder.

Hasköy Ayia Paraskevi Kilisesi, 1833 tarihli kitabesine göre, Patrik Konstantios döneminde (1830-1834) yeniden inşa edilmiştir.

Hasköy’de bulunan ve Azize Paraskevi’ye ithaf edilmiş olan kilise, günümüzde Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından hazırlanan listede “Hasköy Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi” adıyla kaydedilmiştir.

Kilisenin ithaf edildiği Azize Paraskevi, cuma günü doğduğu için, bu günün ifadesi olarak “Paraskevi” şeklinde adlandırılmış ve çocuk sahibi olmak isteyen ailesi tarafından kiliseye adanmıştır. Ailesi Öldükten sonra servetini fakirlere dağıtarak Roma çevresinde Hıristiyanlığı yaymaya çalışan Azize Paraskevi, İmparator Andoninos (138-160)’un emriyle tutuklanır ve başı kesilerek öldürülür. Bakireliği nedeniyle “Parthenomartis” unvanıyla anılmıştır. Kilise günü, 26 Temmuz’dur.