Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Ortodoks Patrikhanesi Meryem Ana Kilisesi

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Temmuz 1774 senesinde Pera'nın bu kısmında yepyeni bir Ortodoks kilisesinin inşa edilmesi düşünülmekteydi. 1777 Osmanlı-Rus savaşının yarattığı olumsuz koşullar bu ibadet yerinin yapımını engellemiştir.

Hakikaten Stavrodromi'nin bu bölgesindeki cemaat ki Büyük Beyoğlu Cemaati olarak da tanınmaktadır, ağırlıklı olarak bağ sahibi, küçük sanayi sahibi, gündelikçi tarım işçisi ve daha sonraları yerleşen varlıklı Rum ailelerinden oluşmaktaydı. Dini ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ibadet yeri yoktu ve Galata'daki kiliseler buradaki Hristiyanlar'a uzak düşmekteydi. Bu sebeple 1787 Osmanlı-Rus Harbi'nin sona ermesinin ardından 1804 yılında burada yaşayan Ortodoks Hristiyanları'nın çabaları, ianeleri ve Galata Rumları'nın cömert para yardımlarıyla Meryem Ana Kilisesi inşa edildi. İbadet yerinin yapıldığı arsa Hacopoulos ailesinin hibesi idi. Temel tası 26 Haziran 1804'te Bab-ı Ali tercümanı Tuna beylerinden Dimitrios Muruzis ve onunla beraber çalışmış olan Beyoğlu eşrafından Dimitrios Shinas, Skarlatos Sevastopoulos, Yordanis Kaplanoğlu ve Efstratios Petrokokkinos tarafından kondu.

Üç ay sonra 18 Eylül'de Patrik V. Kallinikos, İznik eski Metropoliti, bir gecede damı örtülen küçük kiliseyi takdis eder. Bu kanunsuz hareketi meşrulaştırmak çok pahalıya mal olmuştur. Muruzzi Bey'in kilise inşasını mümkün kılmak için şu kurnazlığa başvurduğu anlatılır: Beyoğlu sakinlerinden iki Müslüman para karşılığında kavgaya tutuşmuş, inzibatlar tarafından tutuklanmışlar ve karakolda eski Rum kilisesi civarında kavga ettiklerine dair ifade vermelerinin ardından, bu ifadeye dayanarak bölgenin kadısından aldığı tasdikle III. Selim'den kiliseyi inşa etmeyi mümkün kılan fermanı almış. Bazı rivayetlere göre kavga eden iki Müslüman değil de iki Rum'dur.

1860 senesinde bu küçük kilise onarılmış, 1875'te yeniden imar edilmiş ve genişletilmiş, son olarak 1946 yılında onarım görmüştür. Bugünkü kilise 1893 senesinde son halini almıştır. Beş kısımlı, barok stilinde bir bazilikadır ve yortusu 21 Kasım'dadır. Patrik III. Sofronios (eski Amasya Metropoliti) devrinden (1866) beri bu yortunun ayinini bizzat İstanbul Rum Patriği tarafından yönetilmektedir. 1837 senesine kadar basit bir çanı olan bu kiliseye vezir izniyle bu tarihten sonra bir çan kulesi eklenmiştir. Bu yeni kilisenin cemaat sınırları, Galata Kulesi'nden Taksim'deki Ortodoks mezarlığına kadar günümüzde Aya Triada Kilisesi ile Zapyon Rum Kız Lisesi'nin bulunduğu bölgeye ve Tepebaşı'ndan Boğazkesen'e kadar uzanırdı.

Son olarak, Pera'nın (Galatasaray) Meryem Ana Kilisesi’nin bazı alışılmamış hak ve hususiyetleri vardı: Hergün ayin yapılması mecburiydi ki bu vazife yalnız Patrikhane Kilisesi'ne mahsustu ve Patrikhane Kilisesi'ne gelirlerinden pay vermezdi. İlk sorumlusu olarak Pamfilos Episkoposu Grigorios tayin edilmiştir (1808).