Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Yapım yılına ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber, Charles Edouard Goad'ın 1905 tarihli İstanbul sigorta haritalarında “Apparts Kopp” adıyla geçmektedir. Şark Ticaret Yıllıkları’nın 1909 numaralı yıllığında ise Appartem Schaub olarak kayıt alına alınmıştır. 
İstiklal Caddesi üzerinde yükselen altı katlı yapının girişi, Postacılar Sokağı’ndaki mermerden basık kemerli bir kapıdan sağlanır. Basık kemerin üzengi taşına karşılık gelen alanı, dikdörtgen bir çerçeve içine alınarak, içine bir üzüm salkımı kabartma olarak işlenmiştir. 
Sövelerde düşey dikdörtgen çerçeveler mermerden başlıklarla nihayetlenir. Başlıkların üstü ve basık kemer yüzeyi silmelerle hareketlenmiştir. Zemin üzerine iki kat olarak tasarlanan eserin Postacılar Sokağı’na bakan cephesi, diğer cephelerine göre daha sade ele alınmıştır. İstiklal Caddesi’nde bulunan cephede, birbiriyle bağlantılı üç kanatlı iki çıkma yer alır. 
Birinci kat pencereleri düz atkılı iken ikinci kat pencereleri basık kemerlidir. Alt kat çıkmasını taşıyan konsol kademeli daralan oval hatlı, üçgen biçimlidir. Bu çıkmanın alt tarafında uzanan ve cepheyi kaplayan silmeli bir frizi vardır. İkinci katta bu friz cepheyi dolaşmaz, çıkma ile sınırlıdır. 
Ayrıca kasetler içine alınmış plastik unsurlar ikinci kat çıkmasının alt kuşağını süsler. Birinci ve ikinci kat çıkmalarının bezemeleri köşe sütunceleri ve kemer formları gibi unsurları farklı ele alınmıştır.2005 yılında tarihi eser koruma kaydı yapılmıştır.