Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

1870’teki Beyoğlu yangınından sonra ahşap yerine kâgir yapıların sayısının artmasıyla, ilçenin çehresi de değişmeye başlamıştır.

Tünel ve Şişhane Meydanı arasındaki merdivenlerin sağ tarafına hizalanmış bina da değişimin en önemli örneklerindendir.

Binanın dahil olduğu uzun merdivenler, yukarda Ensiz Sokak ile birleşip Tünel Meydanı’na çıkmakta; aşağıda ise Galata Antique Hotel ile birlikte Meşrutiyet Caddesi’ne ulaşmaktadır.

Barborini’ nin 1883 yılında Şişhane Meydanı’ nda yükselen eseri Altıncı Belediye-i Dairesi ile birlikte Meşrutiyet Caddesi ve Tünel Meydanı’ nın ortasındaki önemli yapılardan biridir.

Dövme dükkanı olarak kullanılan bina, 1988 ve 2005 yıllarında tarihi eser olarak tescil edilmiştir.