Beyoğlu Esnaf Ve Eğlence Yerleri Derneği

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

İŞLETME BİLGİLERİ 

1998 tarihinde Kuruldu
 
Misyon
 
 
Derneğimizin kuruluşundaki vizyon; biz işletmeciler ve yerel yönetimlerin aslında aynı tarafta olduğu idi. Geçen süreç içerisinde derneğimiz, sektörümüzün bir takım sorunlarına çözümler üreterek, yerel yönetimlere sunmuş ve bu konularda sonuç elde etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının, sorun çözmenin önemli bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda, yeni seçilen Yönetim Kurulu, derneğimizin gelmiş olduğu noktayı daha ileriye taşımayı, bugünün ve geleceğin Beyoğlu'na anlam katmayı hedefliyor. Yönetimimizden de görev bitimine denk gelen 2010'da, şehrimiz Avrupa Kültür Başkentiği'ne ve sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Biz bu dönemde şehrin önemli ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nu her anlamda örnek ilçe yapmak için; duruşumuz, projelerimiz, çözüm ortaklığımız ile yerel yönetimlerimizi harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bu vizyon doğrultusunda ve bir bütün olarak, siz değerli üyelerimizin de destekleri ile içinde bulunduğumuz eğlence sektörü ve bunu besleyen yan sektörlerin sorunlarının çözümü için demokratik, toplumsal bir platform olan BEYDER'i bir sonraki yönetimlere ulaştırmak. Misyonumuz ise, sektörel ve bölgesel sorunlarımız karşısında bilinçli ve sorumlu bir topluluk olarak hareket etmektir. BEYDER, ilke olarak, Beyoğlu'na ilişkinin karar alınan masalarda taraf olarak bulunmayı benimsemiştir.
HİKAYEMİZ
 
EYDER yönetim kurulu; dokuz asil, ondört yedek üye, üç denetleme asil ve üç denetleme yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu kendi arasında her Salı dernek merkezinde toplanarak çalışmaları takiip etmektedir.