Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

​Tarihçe

Galata Ayios Nikolaos Kilisesi'nin, on altıncı yüzyılda bulunduğu mahalleye adını vermiş olduğuna ilişkin kayıtlar, kilisenin varlığının daha eskilere uzandığını ortaya koyar. Padişah Üçüncü Murat döneminde (1574-1595) çıkarılan, 27 Ağustos 1585 [Hicri 5 Ramazan 993] tarihli fermanda, sarayda yapılacak hamamın inşasında çalıştırılmak için Rum kalfa temin edilecek yerler arasında, Galata'ya bağlı "Aya Nikola" mahallesinin de adı kaydedilmiştir.

Galata Ayios Nikolaos Kilisesi, 1583 yılında Rus Çarı adına İstanbul'daki Rum Ortodoks kiliselerinin listesini hazırlayan Tryphon Karabeinikov'un tarihi listesinde, Galata Hagios Nikolaos adıyla yer alırken; 1604 tarihli Antonios Paterakis Listesi'nde de Galata Hagios Nikolaos adıyla kaydedilmiştir, İstanbul'a, 1652 yılında gelen Antakya Patriği'nin katibi Paulus, kilisenin iki kez yandığını ve daha sonra yeniden inşa edildiğini belirtir. Kilise, 1660 yılındaki bir yangın sırasında tahrip olmuş; onarım için izin almak amacıyla geleneğe uygun olarak, Edirne'deki Padişah IV. Mehmet'e (1648-1687) bir heyet gönderilmiş ve gereken izin alınmıştır.

On yedinci yüzyılın ikinci yarısında kilise, F. Du Cange tarafından Galata'daki kiliseler arasında kaydedilmiştir. Kilise, 1669 tarihli Thomas Smith Listesi'nde Galata Ayios Nikolaos adıyla yer alır. Aynı dönemde yaşayan Evliya Çelebi Kömürciyan'a dayanarak Galata'da Rumların üç kilisesinin bulunduğunu belirten Kevork Pamukciyan, on yedinci yüzyılda Ay Nikola adıyla bilinen kilisenin sonradan yenilendiğini ve günümüzde de aynı adla anıldığını kaydeder. Kilisenin 1683 yılındaki varlığı, Manuel Gedeon tarafından ifade edilir.

Galata'da, 1695 yılında meydana gelen yangın sırasında tahrip olan kilise, ancak sonraki otuz yıl içinde yeniden yapılabilmiştir. 1731 yılında tekrar yandığı belirtilen kilisenin, 1741 yılında Patrikhane'ye 250 kuruş tutarında ödeme yaptığı ifade edilmektedir.

Kilisenin, 1796 yılında bir kez daha yandığı belirtilir. On sekizinci yüzyılın sonunda Sarkis Sarraf Hovhannesyan, bölgede Rumların dört kilisesinin bulunduğunu kaydeder. Aynı dönemde P. G. İnciciyan da, Galata bölgesinde Rumlara ait dört kilise bulunduğunu belirtir ve 1804 yılında Ay’ Nikola adlı yeni bir kilise inşa edildiğini açıklar. Galata Ayios Nikolaos Kilisesi, bir numaralı kitabesine göre 1804 yılında temelden inşa edilmiştir. Özellikle denizciler tarafından ziyaret edildiği bilinen kilisenin, 1834 yılında yenilendiğine ilişkin, giriş kapısı üzerinde bir kitabe bulunduğu belirtilmekte, ancak, söz konusu kitabenin varlığına ilişkin her hangi bir veri bulunmamaktadır. Kilisenin narteksinde yer alan ayazmanın inşasını belirleyen kitabe 1867 tarihlidir. Galata Ayios Nikolaos Kilisesi'nde kuzey cephenin batısındaki kitabede, 1887 tarihi kayıtlıdır. Galata’da bulunan ve Aziz Nikolaos'a ithaf edilmiş olan kilise, günümüzde Türk Ortodoks Başpiskoposluğu yönetimindedir.

Kilisenin ithaf edildiği Aziz Nikolaos, gemicilerin ve çocukların azizi olarak bilinir. 4. yüzyılda Lykia bölgesinde Patara’da doğmuş, Myra'da piskopos olmuştur. 6. yüzyılda İstanbul'da adına kilise yaptırılan Aziz Nikolaos; 9. yüzyılda doğuda, 11. Yüzyılda da batıda Hıristiyanlar tarafından benimsenmiştir. Kilise günü, 6 Aralık’tır.