Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Beyoğlu ilçesinde, Taksim’de yer alır. Doğuda Sıraselviler Caddesi Ve kuzeyde İstiklal Caddesi arasında bulunan kilise, batısı ve güneyini çevreleyen Meşelik; Sokağı üzerindeki 11 numaralı yapıdır.

Kilise, Osmanlı döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanları ile sağlanan yeni kilise inşa edebilme hakkı doğrultusunda, Tanzimat Dönemi sonrasında inşa edilmiştir. Kilisenin, mezarlık olarak kullanılan bu bölgede, mezarlık kilisesi işlevi gören ve ahşap bir yapı olan Ayios Yeoryios Kilisesi’nin yerinde yeniden yapıldığı ifade edilmektedir. Yapıda, nartekste kuzeydeki köşe mekânının girişi üstünde, mermer kitabe yer alır. Yunanca kitabeye göre kilisenin temeli, Patrik VI. Grigorios (1855-1840 ve 1867-1871) zamanında, 15 Nisan 1867 tarihinde atılmıştır. Yapımı on üç yıl süren kilise, Patrik III. İoakim (1878-1884) zamanında tamamlanarak, 14 Eylül 1880 tarihinde ibadete açılmıştır. Kilisenin mimarı Vasilakis Ioannidis’dir. Yakın zamanda, kilisenin bezeme programı ve resimleri restore edilmiş; dekorasyon işlemleri tamamlanarak 2003 yılının Mart ayında yeniden ibadete açılmıştır. Bu uygulamalara ilişkin, Yunanca iki kitabe nartekste bulunur.

Kilisenin ithaf edildiği Ayia Trias, “Tanrı”)n tanımlayan ve “Baba”, “Oğul”, “Kutsal Ruh” tan oluşan “Kutsal Üçlü” yü ifade eder. Ortodoks İnancında, bu üçlü aynı tözdendir ve Kutsal Ruh, Baba’dan kaynaklanır; Ruhülkudüs olarak da bilinen Kutsal Ruh, Baba ile Oğul arasındaki tamamlayıcı bağ olarak yorumlanmış ve aynı Tanrısal nitelikte kabul edilmiştir. Konstantinopolis’ te 381 yılında toplanan Konsil’de, Ruhülkudüs “Baba’dan çıkan ve Baba ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen Tanrı” biçiminde tanımlanmıştır. Tasvirlerde, genellikle “Vaftiz” sahnesinde görülen Kutsal Üçlü anlatımında, gökyüzündeki beyaz bir güvercin, Kutsal Ruh’ un simgesidir. Kilise’ de, Tanrı’yı tanımlayan bu üçleme, Vaftiz ayininde anılır. Kilise günü, Paskalya’ dan elli gün sonrasını izleyen Pazartesi’dir.