Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Beyoğlu Ayios Konstantinos ve Ayia Eleni Kilisesi

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Beyoğlu ilçesinde, Tarlabaşı-Bostan mevkiinde yer alır. Kuzeyinde Kemerbostanı Sokağı bulunan kilise, batısındaki Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindedir.

Kilise, Osmanlı döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanları ile sağlanan yeni kilise inşa edebilme hakkı doğrultusunda, Tanzimat Dönemi sonrasında inşa edilmiştir. Kilisenin batısında, nartekste naosa açılan eksendeki giriş üstünde, Yunanca kitabe yer alır. Kitabede, kilisenin temelinin 25 Mart 1856'da atıldığı ve inşaatın mütevelli heyetinin gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilir. Kitabeye göre, kilisenin mütevelli heyetinin onursal başkanı Harioupolis Metropoliti Dorotheos; üyeleri ise Y. Zarifi, K. A. Ayelastos, Y. Mameleci, K. Rossopoulos, İ. Kaplanoğlu ve A. Pappoudof'tur. Mimari K. Karacas olan kilise, 9 Nisan 1861'de Patrik II. İoakim (1860-1863) tarafından ibadete açılmıştır. Ayrıca, söz konusu kitabenin, kilise mütevelli heyetinin girişimiyle ve olayların kronolojik anısına düzenlenerek, 1891 yılında yazıldığı da kaydedilmiştir.

Kilisenin ithaf edildiği Aziz Konstantinos ve Azize Eleni, Hıristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru ve onunla birlikte anılan annesidir. İmparator Konstantinos (306-337), Hıristiyanlara sağladığı haklarla bu dinin etkinliğini ve güçlenmesini sağlamış; Kilise’nin birliğini savunmuştur. Britanya’da doğan Eleni, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, kiliselere ve yoksullara yaptığı yardımlar ve Kutsal Yerler' e yaptığı gezi ile ünlenmiş; ölümünde Roma'da gömülerek, azize mertebesine yükseltilmiştir. İmparator Konstantinos' un, 312 yılında Roma'da imparatorluğunu ilan eden Maxentius' a karşı yaptığı savaş sırasında, gökyüzünde hale ile çevrelenmiş Kutsal Haç'ın belirdiği ve onun yol göstericiliği sayesinde başarı kazanıldığına inanılmıştır. Bu olaydan sonra, şükran borcu nedeniyle Kudüs'e giden Eleni, orada “İsa'nın Haçı” nı bularak İstanbul'a getirir. Bu nedenle, tasvirlerde Kutsal Haç simgesi ile gösterilir. Kilise günü, 21 Mayıs'tır.