Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Surp Asdvadzadzin Patrikhane Kilisesi

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Sakızağacı Surp Asdvadzadzin Patrikhane KilisesiSakızağacı Surp Asdvadzadzin Kilisesi, piskoposluk konutu, papaz evi ve bitişik evler Mısırlı Ailesi tarafından yaptırılmıştır. Gerçekte Bedros Mısırlı’ nın bu dileği, ani ölümü nedeniyle kız kardeşleri Lusi ve Sofi Mısırlı tarafından yerine getirilmiştir. Kilisenin ve ek binaların inşa edildiği geniş arazi, üzerindeki ahşap evle birlikte sahibi olan Boğos Ağa Bilezikçi tarafından 1838'de kilise mensuplarına bağışlanmıştır. Bu ahşap ev uzun yıllar Arakelots Okulu olarak eğitime hizmet etmiş, 1856'da yangın geçirince aynı yıl cemaatin yardımlarıyla, yanında bir piskoposluk konutu ile birlikte kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir. Frère Imbert Stanislas'dan alınan bilgilere göre; Frère'lerin eğitim verdiği “Frères des Ecoles Chretiennes” adlı bu Ermeni ruhban okulu, 1863'te piskoposluk konutuyla birlikte, yerine bir katedral ve piskoposluk sarayı yaptırılmak üzere Patrik Antuan Hasun'un kararıyla yıktırılmış, fakat okulun tekrar inşa edilebileceği başka bir arazi temin edilememiştir. 15 Haziran 1864 tarihli padişahlık fermanıyla inşa ettirilen Surp Asdvadzadzin Kilisesi ve ek konutlarının temeli Ocak 1865'te atılmış, ünlü Ermeni Katolik mimar Andon Tülbentçiyan tarafından on sekiz ayda tamamlanmış, 6 Kasım 1866 tarihinde kutsanarak ibadete açılmıştır.

Surp Asdvadzadzin Kilisesi 26 Temmuz 1967 tarihinde en önemli günlerinden birini yaşamış, İstanbul Katolik Ermeni Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Hovhannes Tcholakian'ın refakatinde, cemaati ziyaret eden Papa Paul VI ve Kilikya Katolik Ermeni Patriği İgnatios-Bedros XVI Batanian’ın ve birkaç misafir din adamının hazır bulunduğu büyük bir ayin yapılmıştır.

Kilise batı, kuzey ve doğudan, aynı yıllarda inşa edilen dört katlı başpiskoposluk sarayı ile içinde rahip konutunun, bir kütüphane ve bir matbaanın ve çeşitli amaçlar için kullanılan odaların bulunduğu iki katlı müştemilatla çevrilmiştir. Bu yapı kompleksi, biri kilisenin avlusuna, diğeri patriklik sarayına ait iki kapıyla Sakızağacı Sokağı'na açılır. Bir giriş koridoruyla bağlanan küçük avluda yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, korint başlıklı pilastırlarla ve taşkın profilli yatay kat silmeleriyle gelişen ve diş kesimi süslemeli antik üçgen bir alınlıkla taçlanmış batı cephesiyle anıtsal bir etki yaratır. Kiremitle kaplı tonoz çatı ile örtülmüş olan kâgir yapının dış cepheleri açık renk sıvalıdır. Avluda, ibadethanenin ana girişinin sağında ve solunda bu kompleksin banileri Mısırlıyan ailesinin, piramit ve palmiye kabartmalarıyla süslü iki mermer lahti dikkati çeker. Çan kulesi 1969'da yenilenmiş olup, üzerleri yazıtlı, 1865 tarihli farklı boyutlarda üç çan bulunur.

Tek nefli bazilikal kilise, güneyden galeriye geçit veren ve yan hücreye bağlanan bir koridorla, kuzeyden ise patrikhane müştemilatının yer aldığı düşük kottaki bir koridorla çevrili olup, bunlar birer kapıyla nartekse ve avluya açılırlar. İyonik başlıklı iki silindirik sütunla taşınan galeri katı dalgalı bir korkuluk duvarı ile sınırlanmıştır. Kaburgalı, yüksek bir beşik tonozla örtülü ibadethanenin iç beden duvarları üç kat halinde tasarlanmıştır. Korint başlıklı pilastırlarla sınırlanan ve üst kotta loca tarzındaki düzenlemelerle almaşık sıralanan simetrik ikişer büyük kemer dört yan sunak olarak değerlendirilmiştir. Kuzey yan sunaklar ve pilastırlar arasında ahşap bir ambon yer alır. Eliptik mermer basamaklarla koro bölümüne açılan apsiste, silindirik yivli sütunlarıyla ve üçgen alınlığıyla bir tapınak izlenimi veren, Meryem Ana'ya vakfedilmiş büyük anıtsal mermer sunak yükselir. Yapının kemerli açıklıklarını saran antik bezeme bordürleri, tonoz eteğinde tüm yapıyı dolaşan akantus kıvrımlı konsolların taşıdığı rozetli saçak kornişi yapının bütününde algılanan Yunan ve Roma mimarisinin karakteristik çizgilerini yansıtır. Pilastırlar tonozun yüzeyinde taşkın profilli yaylar halinde tonozu kavrar. Kilise, gergilerle desteklenen tonoz boyunca açılmış simetrik pencerelerden ışık alır.

Mermer görünümlü ahşap yan sunakların ithaf edildiği kutsalları betimleyen tablolar İtalyan ressamlar Sugiero, Tirinelli ve Manno'nun eserleridir. Ana sunaktaki Meryem Ana anne Mısırlıyan'ın, yan sunaklardan sağdaki iki tabloda Mardiros, Pierre (Bedros) ve Paul (Boğos), erkek kardeşlerin, soldaki iki tabloda Luçiya, Sofiya, Barbara (Varvara) ve Colombe (Ağavni) ise kız kardeşlerin koruyucu aziz ve azizeleridir, Surp Mardiros'a adanmış sunak masası üzerinde, Surp Krikor Lusavoriç'e ait emanetlerin saklandığı gümüş bir rölik kutusu 4 Temmuz 1869 tarihinde bu kiliseye nakledilmiştir. Güney beden duvarında asılı goblen tablo III. Napoléone'nin eşi, Fransa imparatoriçesi Eugénie tarafından kiliseye hediye edilmiştir.

Bir katedral olarak tasarlanmış olan kilise, korint düzeninin hâkim olduğu dengeli ve uyumlu neoklasik bir anlayışla inşa edilmiştir.