Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Galata, Bereketzade Mahallesi, Bankalar Caddesi (eski Voyvoda Caddesi), Galata Kulesi Sokak ve Kart Çınar Caddesi arasındaki yapı adasının ucunda olan Bereket Han, Ceneviz Galatası'nda Cenovalı idareci podestanın makamı olan Palazzo Del Comune'nin (Ceneviz Sarayı) yerine yapılmıştır; hatta arka tarafında bu yapının izlerini hala taşımaktadır. Sarayın ilk yapımı 1304'tür; 1315'te yanar ve 1316'da Gotik üslupta yeniden yapılır. Fetihten sonra bu yapı Galata-Ceneviz cemaatinin idare merkezi olarak kullanılmış olmalıdır. Kaynaklardan, 19. yüzyılda orijinal hali kısmen bozularak Franchini Han adıyla ticaret hanı olarak varlığını sürdürdüğünü öğrendiğimiz bu bina, 1880'li yıllarda eski Voyvoda Caddesi'nin tramvay volu için genişletilmesi sırasında, ön tarafının binanın ortasına kadar yıkılmasından sonra yeniden inşa edilerek Bereket Han olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlginç bir şekilde, binanın Kartçınar Sokağı'na bakan arka cephesinde kemerli yapı korunmuştur; bu cephenin ortasında çimento ile yapılmış bir arma vardır. Kısmen kırılmış durumdaki bu armanın daha önce bulunan bir Ceneviz armasının kopyası olduğu tahmin edilir.

Zemin ve üzerindeki asma katla birlikte beş katli olan Bereket Han avlusuz hanlardandır. Demir putreli yığma bir bina olan hanın zemin katı, sadece Bankalar Caddesi'ne açılan iki katlı iki mağaza ve bir dükkana ayrılmıştır. Üst katlarda, orta koridor üzerine karşılıklı olarak dizilmiş, birbiriyle içeriden bağlantılı odalar bulunur.

Bereket Han'ın Bankalar Caddesi cephesi sadece pencere açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Kat döşemeleri hizasındaki yüksek profilli silmelerle üç yatay parçaya bölünmüş ve sade bir kornişle bitirilmiş olan cepheye yataylık hâkimdir. Asma katın üzerinde başlayan S - kıvrımlı payandaların taşıdığı çıkma, bina boyunca devam eder. Pencere düzeni her katta aynıdır. Dikdörtgen söveli pencerelerin her katta farklı olan kilit taşı bezemesi cephenin tek süsüdür. Han, bütününde Neo-Rönesans üslubu çağrıştıran bir pencere düzeni ve dekorasyonuna sahiptir. 1889-90 Annuaire Oriental ticaret rehberindeki kayıtlara göre Bereket Han’da bir tüccar, bir sigorta şirketi, bir iş adamı, bir komisyoncu, bir tütün tüccarı, iki avukat, bir orman işletmecisi ve İstanbul şehrinin aydınlatılması işiyle ilgili bir şirket faaliyet göstermiştir. Goad sigorta haritalarına göre de zemin katta bir kafe vardı.