Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Pinto - Fresco Pasajı ( Petit Champs Pasaji)

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

İstiklâl Caddesi ile Meşrutiyet Caddesini birleştiren bir başka geçit de iki hanı içeren Pinto-Fresco Pasajı’dır. Binanın ilk sahibi II. Abdülhamid dönemi Bahriye nazırlarından birisinin bankeri olan musevi M. Fresco idi. Pasajdan önce burada bir ahşap konağın olduğu bazı kayıtlarda yer almaktadır. Konak Pinto ailesi tarafından satın alınıp yıktırıldıktan sonra yerine altında iki caddeyi birbirlerine bağlayan bir geçide sahip büyük bir apartman inşa edildi, Fresco pasajının Meşrutiyet Caddesi girişinden itibaren Deva Çıkmazı'na kadar olan kısmına 21 basamak ile erişilir. Buradan da tamamen kapalı bu pasajın bitiminde her iki hanın giriş kapıları vardır. Pasaja, önce, semtin eski adına uygun olarak "Passage des Petits Champs" adı verildi. Bina Neoklasik üslûba sahip bir cephe tasarım ile düzenlenmiştir. Döneminin modası olan Neoklasik üslûpta olan bina zemin ve üzeri dört kattan ibarettir. Meşrutiyet Caddesi cephesi son derece özenli olmasına rağmen Deva Çıkmazi'na olanı aksine son derece basittir. Aynı güzel üslûba pasaj içinde da rastlanır. Tavan süslemeleri günümüze kadar erişebilmiştir. Giriş kapısının yanında mermere işlenmiş Elence "Kafe Zivopolion" yazısı bulunmaktadır.

Pasaj, günümüzde, yeni arazi düzenlemeleri sonucu niteliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.