Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Halıcıoğlu, Çopur Sokağı ile Turşucu Çeşmesi Sokağı'nın köşesinde, Turşucu Camisi'nin üst tarafındadır. Kaptan-ı derya Mehmet Hüsrev Paşa tarafından 1818'de yaptırmış, 1843'te de tamir ettirilmiştir. Genel olarak sağlam, ancak bakımsız durumdaki tek cepheli çeşmenin üzerindeki kitabe, tamir kitabesidir.

Sadr-ı esbak devletlü Mehmed Hüsrev Paşa hazretlerinin bundan akdem otuz dört senesi bilalinde def a-i úlâ derya kapudânlığı hengáminda müceddeden bina ve inşâ buyurmuş oldukları iş bu çeşme-i latîfin / bu defa yine bimmet-i hazret-i müşarünileyb ile vuků bulan tamiri tarihidir. Sene 1259 (1843)