Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

 

Adından da anlaşılacağı gibi başlangıçta Galata Saray da, benzeri yapılar gibi bir saraydır. Belki oldukça ufak bir yapıdır ama saray adı ile anılmaktadır. Evliya Çelebi bu sarayın Sultan Il. Beyazıd tarafından yaptırıldığını:  ‘’...Tophane Kasabası ensesinde Galatasarayı adı ile anılan ve bilinen padişah saray..." sözleri ile anlatmaktadır. Mutfak ve hamam ile üç koğuş ve bir mescidden oluşan Galatasarayı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyütülür. Matrakçı Nasuh'un, 1537 tarihli Beyan-ı Menázil-i Sefer- i Irâkeyn-i Sultan Süleyman Hân isimli albümdeki Galata çiziminde bu sarayı belirtmek için çizildiğini düşündüğümüz bir yapı yer almaktadır. Yüksek bir avlu duvarı ile çevrili yapının, avlu duvarına bitişik odalar yer almaktadır. Kiremit örtülü yapının çatısından çıkan bacalar medrese benzeri bu yapının planlaması hakkında fikir vermektedir. Yapının kuzey yönündeki, kurşun örtülü yüksek kâgir bina, Hünkar Köşkü olmalıdır. Bu yapının cephesinde Sultanahmed Meydanı’ndaki İbrahim Paşa Sarayı divanhanesindekine benzer kiremit örtülü bir şahnişin görülür. Sultan III. Murad döneminde ise Mimar Sinan tüm yapılan yeniden inşa edercesine onarır. Osmanlı Devleti Saray Teşkilatı'nda dış saraylar olarak anlan bu sarayların ilki Bursa'dadır. Osmanlı sarayında devşirmelerin köklü bir eğitim sonrası içoğlanı olarak hizmete alınmasına Sultan Beyazıd zamanında başlanır. Daha sonraları Edime Eski Sarayı, Galata Sarayı, At Meydanı veya İbrahim Paşa Sarayı ve kısa bir süre kullanılan İskender Çelebi Sarayı diş saray olarak eğitim amacı ile kullanılmıştır. Eğitim gören bu genç devşirmeler uzun müddet eğitilip, terbiye edildikten sonra devletin muhtelif makamlarına namzet olarak yetiştirilen içoğlanı olarak saray teşkilatına alınmaktadırlar. Çeşitli tarihlerde Galata Sarayı ile ilgili ferman ve emirnamelere rastlanmaktadır. Örneğin 1581 tarihli bir ferman saraya et alımına dair bir emirdir. XVI. yüzyıl ile XVII. yüzyılın ilk yansında sırası geldikçe çeşitli alanlardaki eğitimlerini tamamlayan içoğlanların sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol garipler bölüklerine alındıkları görülmektedir. 1076/1675-76 yılında Sultan IV. Mehmed döneminde Köprülü Fazal Ahmed Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yeniçeri ve sipahi ocaklarında yapılan düzenle meler sonrası tüm dış saraylar gibi Galata Sarayı Ocağı da kaldırılmış ve bütün diş saraylar medreseye dönüştürülmüstür. 1715 yılında, Sultan III. Ahmed döneminde yapılar tekrar içoğlanlarına tahsis olunmuş ve saraya alınacak içoğlanları için mektep görevi gör meye başlamıştır. Padişahlar bu dönemde iki üç yılda bir Galata Sarayı'nı ziyaret ederek on iki oğlanı saray hizmeti için bizzat seçmektedirler. II. Ahmed in Galata Sarayı'nı tekrar açmasını takiben buranın ehemmiyeti artıp devşirmelerin yanı sıra saraya yakın ailelerin çocuklarının da hem eğitim hem de saraya intisap için Galata Sarayı'na alındıkları görülmektedir