Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

1927 yılında Kasımpaşa'da Sakızağacı Camii'nin bulunduğu yerde inşa edilen hastane, günümüzde İstanbul Deniz Hastanesi adı ile bilinmektedir. O zamanlar bulunduğu yerin adını alan yapı, Sakızağacı Bahriye Hastanesi olarak anılmıştır. Denize olan uzaklığından ötürü hastaneye gidip gelmekte zorlanan Tersane-i Amire Kışlaları ile Riştehane-i Amire'deki asker ve subaylar için 19. yüzyılın ortalarında eklinden yola çıkılarak planlanan yapı, zamanın mimaözellikleri ile Münih Tip Fakültesi Hastanesi dikkate alınarak inşa edilmiştir. Ancak son yapılan arastirmalara ca re hastanenin mimari özelliklerinde Ingiliz Elçiligi mimari sıfatını taşıyan W. J. Smith'in de büyük bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır. Hastane planının kendisine yaptırıldığı, beğenilmeyip rafa kaldırıldığı, ama sonradan tekrar uygulamaya konulduğu iddia edilmiştir. Bu iddiayı doğrulavacak olan da BOA'daki Irade tasnifinde bulunan 1950 tarihli bir belgedir. Bu belgeden Smith'in proje planını daha önceden çizmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Neoklasik bir uslup özelliğine sahip olan hastanenin geniş bir bahçesi ve alaturka bir de hamamı bulunmaktaydı. Toplam üç yüz altı yatak kapasiteli olan hastanenin kırk yataklı büyük koğuşları, tabip odaları ve pansumanhane bölümleri de mevcuttu. Hamamın yapım aşamasından sonra buraya iki blok halinde çamaşırlık, mutfak, kiler ve er koğuşları ilave edilmiştir. Ayrıca o zamanlar kalorifer sisteminin kullanılmış olması da teknolojik açıdan bir gelişmedir. İlk başhekimliğini Miralay Salih Bey'in yaptığı hastanenin kadrosu bir tabib-i evvel, altı sıra tabibi ve dört eczacıdan oluşmuştur.