Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Karaköy Kemankeş Caddesi Gümrük Sokağı üzerinde yer almaktadır. Sıbyan mektebi, Kemankeş Mustafa Paşa Camii'nin avlusunda bulunduğu için, genellikle adı geçen camiye ait zannedilmekte, bu yüzden aynı adla anılmaktadırlar. Halbuki bu fevkanî mektep ile altındaki çeşmenin banisi Reis İsmail Efendi'dir. Reisülküttab olarak ün kazanan Ali oğlu İsmail Efendi'nin Kastamonu'nun Karayüzlü Köyü'ne mensup olduğu, sıbyan mektebini H. 1145 (M. 1742) yılında yaptırdığı biliniyor. Mektebin altındaki çeşme de İsmail Efendi tarafından yapılmış olmasına rağmen, Kemankeş Mustafa Paşa Çeşmesi olarak tanınmaktadır.

Üst katta yer alan mektep, taş konsollar üzerinden sokağa taşan kare planlı dershane odası, bu odanın açıldığı sofa ile küçük bir odadan oluşmaktadır. Dershane odası sokağa üç pencere, güneye yani avluya üç pencere ile açılmaktadır. Mektebe güney cephesinde bulunan yuvarlak kemerli ve taş söveli bir kapıdan girilmektedir. Beden duvarları, bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğladan oluşan almaşık düzende örülmüştür. Üst katta yer alan mektebin dershane bölümü daha yüksek tutulmuştur. Mektebin kiremit çatı örtüsü, iki sıra kirpi saçak üzerine oturmuştur. Pencerelerinin büyüklüğü ve yerleşme düzeni belli bir modülasyonu yansıtmayan mektebin altında çeşme ve buna bağlı olarak su haznesi, depo gibi mekânlar yer almaktadır.

Oldukça sağlam ve iyi durumda olan mektebin altındaki çeşme, türünün güzel örneklerinden sayılır. Su akmayan çeşmenin cephesi mermer kaplıdır. Yoğun iş çevresi arasında kalan çeşme, süsleme bakımından da büyük değer taşımaktadır. Celî sülüsle yazılmış kitabesi, mihrap biçimini andıran görünüşü, kabartma çiçeklerle ve süslemelerle bezenmiş aynası ile çeşme ilgi çekmektedir. Halen boş durmakta olan mektebe uygun bir işlevin sağlanması ve çeşme ile birlikte bu kültür anıtının yaşatılması, önemli bir kültür hizmeti sayılır.