Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Tophane semtinde Kılıç Ali Paşa adına yaptırılan külliyenin bir parçası olarak yer almaktadır. Sultan II. Selim ve III. Murad devirlerinde kaptan-ı deryalık yapan Kılıç Ali Paşa tarafından inşa edilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan külliye cami, hamam, türbe, sıbyan mektebi ve medreseden oluşmaktadır. Sinan'ın inşa ettiği yapılar listesinde yer alan câmi, türbe ve hamama karşılık, medresenin yer almadığı ve bu bakımdan medresenin Sinan sonrası bir dönemde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Girişi kuzeyde bulunan medrese, kareye yakın bir plana sahiptir. Dershane odasının tam orta aks üzerinde olduğu medresede, 18 talebe odası bulunmaktadır. Her kenarı 9 m olan dershane odasının yarısı plan olarak doğuya taşmıştır. Dershane ve öğrenci odalarının önünde, avluya açılan bir sıra revak yer alır. Medresenin batı ve kuzey cephelerinde de görüldüğü gibi, bütün dış duvarlar tek sıra taş, 3 sıra tuğladan oluşan almaşık düzende örülmüştür.

Öğrenci odalarında dışa açılan ikişer pencere, revağa açılan birer pencere vardır. Medrese 1848, 1893, 1903 ve 1911 tarihlerinde onarım geçirmiştir. Daha sonraki yıllarda bazı odaları kullanılmış, bir kısmı harap durumda bırakılmıştır. 1996 yılında tamiri yapılmak üzere Aydınlar Ocağı adlı bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edilmiştir.

Günümüzde harap ve bakımsız durumda olan medresenin kapalı tutulduğu gözlenmiştir. Kubbelerinin kurşunları soyulan medresenin saçaklarında bile otlar bitmiş ve yapı tamamen kendi kaderine terkedilmiştir. Özellikle güney ve batı yönünden niteliksiz iş yerleri ile kuşatılmış olan medresenin restore edilerek, yeni bir işlev ile tekrar canlandırılması, bu esere gösterilen bir kültür duyarlılığı sayılır.