Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin

Bereketzade (Valide Kethüdası Mehmet Efendi) Medresesi

Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Galata semtinde, Karaköy'deki Tünel çıkışında, girişi Söğüt Sokağı üzerinde yer alan medresenin batısındaki sokak da Bereketzâde Medresesi Sokağı adını almıştır. Bânisi II. Mustafa ve III. Ahmed'in valideleri Gülnûş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethudalığını yaptığı için Vâlide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa (ölümü H. 1135 / M. 1722)'dır.

Medresenin Vakıflarda Bereketzâde adı ile kayıtlı olması ve halk arasında da bu adla tanınmasının, aynı adla anılan mahallede bulunmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bunun gibi, Galata'nın fethinden sonra ilk olarak dizdarlık makamına atanan Hacı Ali bin Hasan’ın yaptırdığı ibadethanenin de Bereketzade Mescidi adı ile anılmıştır.