Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Kasımpaşa'da İskele Caddesi üzerinde Kalyoncular Kışlası içinde yer almaktadır. Yapı Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından adı geçen kışla ile birlikte 1196 (1782-83) yılında inşa ettirilmiştir.

Devrin barok anlayışına uygun olarak ele alınmış olan yapı fevkani olup harimi kubbe ile örtülüdür. Önde mermer sütunlar ile taşınan ahşap bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri altına abdest muslukları yerleştirilmiştir. Harime geçişi sağlayan kapı üzerinde mermer kitabe vardır. . Harim kare planlı olup üzeri yüksek kasnaklı ve kurşun kaplı bir kubbe ile örtülmüştür. Beden duvarları üzerinde dört köşeye birer ağırlık kulesi yerleştirilmiştir. Duvarlar iki sıra pencere düzenine sahiptir. Alt sırada yer alan pencereler dikdörtgen açıklıklı ve lokma demir parmaklıklı üst sıradakiler ise yuvarlak kemerli açıklıklı ve renkli cam revzenlidir. İki sira pencere arasında mekanı dolaşan bir kitabe kuşağı bulunmaktadır. Kubbe içi ile kasnakta geometrik ve bitkisel desenli kalem işleri mevcuttur. Dikdörtgen bir çerçeve ile sınırlanan mihrap dışa taşkın olarak sekiz köşeli bir niş şeklinde düzenlenmiştir. İçte yer alan ve iki mermer sütun ile taşınan ahşap mahfile son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Mahfilin ahşap tavanı yıldız motifli bir göbeğe sahiptir. Köşede yer alan ve öne doğru çıkma yapan hünkar mahfilinin demir şebekesi altın yaldız ile kaplıdır.