Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Kasımpaşa semtinde Kaptan Mahallesi'nde yer almaktadır. Yapı bir külliye programı içinde olup banisi Sultan II. Selim'in damadı Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'dır. Mimar Sinan devrinde ele alınmış olan bu yapı devrinin farklı bir uygulaması olarak dikkat çekicidir. Banisinin yakınında yaptırdığı ve Küçük Piyale Camii'nden dolayı bu yapı Büyük Piyale Paşa Camii olarak da tanınmaktadır. 

Yatık dikdörtgen planlı cami taş, tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin iki yanında yer alan birer kapı ile harime geçilmektedir. Harimin üzeri eşit büyüklükte altı kubbe ile örtülmüştür. Kubbeler ortada iki ince granit sütunun duvar payelerine sivri kemerlerle bağlanması sonucu bu kemerlere oturtulmuş ve geçişleri pandantiflerle sağlanmıştır. Yan duvarlardaki payelerin içe taşması sonucu bunların üzerine mahfiller yerleştirilmiştir. Kuzey duvarında da iki yan girişin üzeri mahfil olarak düzenlenmiş mihrap ekseninde de müezzin mahfili yer almıştır. İki yanda yer alan ve üzerleri birer küçük kubbe örtülü olan merdiven kulelerinden hem içteki mahfillere hem de dışta yanlarda yer alan ikinci kat galerilere geçiş sağlanmıştır. Üç sıra pencerelerle aydınlanan mekanda kuzey ve güneydeki alt sıra pencerelerle yanlardaki ilk iki sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, mermer söveli ve lokma demir parmaklıklıdır. Üst sıradaki pencereler ise sivri kemerli ve revzenlidir. Mihrap duvarında ayrıca en üstte bir sıra yuvarlak revzenli pencere açılmıştır. İçerde ikinci sıra pencere üstlerinde harimi dolaşan çini ayet kuşağı bulunmaktadır. Lacivert zemin üzerine beyaz renkte celi sülüs hat Çerkez Hasan Çelebi'ye aittir. Mukarnaslı olan mihrap tamamen sır altı tekniğinde, bitkisel süslemeli İznik çinileri ile kaplanmıştır. Yakın zamanda büyük bir bölümü tahrip edilerek çinileri çalınmış, bunların yerine Kütahya'da kötü taklitleri yaptırılarak monte edilmiştir. Mermer minber oldukça sade bir biçimde ele alınmıştır. Yanlarda yüksek tutulan kemerli açıklıkları ile farklı bir tasarımı vardır. Camideki orijinal ahşap vaaz kürsüsü kaldırılmış yerine, klasik-barok karışımı yeni bir mermer kürsü konmuştur. 

Yapı dışta iki yanı çift katlı galerili olarak düzenlenmiştir. Alt kat bodur taş payelere oturan sivri kemerli açıklıklıdır. Üst katın ise ince sütunlarla taşınan kurşun kaplı meyilli çatılıdır. Kuzeyde yer alan son cemaat yeri çift revaklı olarak düzenlenmiştir. İçte kalın payeler arasında baklavalı başlıklı granit sütunlar ile üçer kemerli sakıflı üç kemer gurubu oluşturulmuştur. Dışta ise yine baklavalı başlıklı granit sütunlara oturan ikinci revağın kemerleri sivri, üzeri de kurşun kaplı meyilli çatı ile örtülüdür. 

Kuzeyde mihrap ekseninde yer alan kesme taş minare farklı konumu ile dikkat çekmektedir. Kare kesitli kaide üzerindeki pabuç kısmı dıştan, sanki geniş bir kemer üzerine oturuyormuş gibi bir intiba uyandırmaktadır. Çokgen gövde tek şerefeli olup kurşun kaplı bir külahla sona ermektedir. Külah altındaki girlandlı süsleme minarenin XIX. yüzyıl başlarında yenilenmiş olduğunu gösterir. 

Caminin asıl şadırvanı doğu yöndeki platformun yan cephesinde yer alan bir dizi musluktan oluşmaktadır. Burası son yıllarda onarılmış ve üzeri ahşap bir sakıfla örtülmüştür. Caminin kuzeyinde klasik üslupta mermerden yeni bir şadırvan yapılmıştır. 

Cami, medrese, tekke, türbe, hazine, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve hamamdan oluşan külliyede cami, medrese, tekke, türbe ve hazine dışındaki yapılar günümüze ulaşmamıştır