Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Sedat Hakkı Eldem "İstanbul Anıları" kitabında XIX. yüzyıla ait bir fotoğrafın alt yazısında tersanedeki Kaptanpaşa Divanhanesi'nden önce Hasköy'e doğru, bir Sergi Emini Kasrı bulunduğunu söyler. Fakat, ne 1814 tarihli Bostancıbaşı defterinde, ne de bir başka kaynakta bu isim ile anılan bir yapıya rastlanmamaktadır. Sedat Hakkı Eldem bu bilgiye nereden ulaştığına dair bir kaynak da belirtmediğinden, herhangi bir sonuca varmak güçtür. Eğer Sergi Emini adı ile Tersane Kethüdasını kastediliyor ise bu yapının Kasımpaşa'ya doğru Divanhane'den sonra olması gerekir. Aksi taktirde, bu yapı Sultan II. Mahmud veya Sultan Abdülmecid döneminde yapılan, kısa süre içinde ortadan kalkan ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir yapı olarak kalacaktır.