Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ile birlikte Okmeydanı’nda bazı düzenlemeler yaptığı ve buraya okçulara tahsis ettiğini bilmekteyiz. Sultan II. Bayezıd'in İskender Paşa eli ile yaptırdığı Atıcılar/Okmeydanı Tekkesi inşaatı sonrası bu alan vakıf arazi getirilir ve XX. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar bu alanda yapılaşmaya izin verilmez. Okmeydanı Tekkesi yüksek duvarlarla çevrili, geniş bir avlu ortasında iki katı, cami ile bitişik ahşap bir yapıdır. Kuzeybatı köşesine, tekkeden ayrı Avlu duvarlarını olarak bir Hünkar Kasrı, güneye ve doğuya doğru uzanan duvarlar boyunca da hizmetkar odaları yapılmıştır. 1930'lara kadar varlığını sürdüren bu yapılar, daha sonra hızla tahrip edilerek yok edilmiştir.