Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Yapının tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur, fakat genellikle Sultan II. Mehmet zamanında inşa edildiği kabul edilir. Galata Bedesteni mimarisi bakımından Osmanlı dönemi yapı sanatının özelliklerini tam olarak gösterir. Bunlar gerek yapının planında, gerekse sivri kemerleri, kubbeleri ve inşa malzemesinde açıkça görünür. İstanbul'daki diğer bedestenlerden farklı olarak Galata Bedesteni iki katlıdır; dört cephesinin de ortasında birer kapısı, üst kısımlarında üçer penceresi vardır. Galata Bedesteni'nin dükkanları dışarıda, cephe duvarlarına bitişik olarak konumlandırılmış olup tonoz örtülüdür. Perşembe pazarı Caddesi tarafındakiler cadde yapımı sırasında ortadan kaldırıldıklarından günümüzde mevcut değildir. İçeride, kesme taştan yapılmış dört kalın payenin taşıdığı kasnaksız dokuz kubbe dikkati çeker. Perşembe pazarı girişinin sol tarafında duvar kalınlığı içinde bulunan spiral bir merdiven, bedesteni çepeçevre dolanan ahşap bir galeriye çıkışı sağlar: 80 cm. kadar genişlikteki bu galeri, duvarlara saplanmış mermer konsollar tarafından taşınır. Ayrıca karşılıklı iki köşedeki düz merdivenler ise dış dükkanların üstlerinde olması gereken kat bölümleri ile ilgilidir. Bu üst kattan yalnız iki tarafta, bazı mekanlar kalmıştır. 

Galata Bedesteni 1970'li yılların başına kadar depo olarak kullanılıyor ve içinde meşe ağacından yapılmış eski bölmeler bütünüyle duruyordu. Binayı kiraya vermek üzere yapılan restorasyonda bunlar sökülmüş ve bir daha yerine konmamıştır.