Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Hasköy Kiremitçi Ahmed Çelebi Mahallesi'nde Sultan III. Ahmed'in H. 1116 (M. 1704) tarihli çeşmesi, bunun yanında ise bir set üzerinde toprak H. 1225 (M. 1810) tarihli namazgâh bulunup, bu gün çeşme ayakta olup, eski yerinden m, öteye sarayı bahçesine taşınmıştır. Çeşme ve e namazgâh alanı ise benzinlik olarak kullanılmaktadır. 

Üzerinde mihrap ayeti bulunan kıbletaşı kaybolmuştur. 

Çeşme: 

Durrî dua idüp didi tarih-i sâlini Ayn-ı hayatü çeşme Sultan Ahmedî 1116 

KıbletaşıKüllemâ debale aleybâ Zekerriyye'l-mibráb Sene 122