Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Kabataş, İskele Meydanı'ndadır. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın yaptırdığı çeşmeye, eskiden 30-40 basamaklı geniş bir merdivenle çıkılırmış. 1957'de Meclis-i Mebusan Caddesi'nin genişletilmesi sırasında merdivenler kaldırılarak önüne bir duvar çekilmiş, daha sonra da bugünkü yerine, meydana taşınmıştır. Dört cepheli, mermer işçiliğinin zirvesi denebilecek güzellik- teki çeşme genel olarak sağlam olmakla birlikte suyu akmamaktadır. Seyyid Vehbi ve Müderris Vakıf Mahmut Efendi'ye ait iki kitabesi vardır24. 

Seyyid Vehbi'nin deniz cephesindeki kasidesinin 9. mısrası hariç bütün mısraları, ebced hesabıyla çeşmenin tarihini vermektedir: 

 Muhammed Mustafa ruhuna bu âb-ı hayat akdı. 1145 Ne dilcu çeşme yapdi fi-sebilillah Ali Paşa. 1145 Cadde tarafındaki kitabenin tarih beyiti 

Yazılsa takına şayetse  

Vakıfa tarih  

Yerinde oldu bina çeşme-i Ali Paşa. 1145